Useful phrases in three Ethiopian languages

No.

English

Amharic

Oromifaa

Tigrigna

 

 

Working language of the federal government and Amehara region , Central and Northern Ethiopia

Working language of  Oromia region, Central, Southern, Eastern &Western Ethiopia

Working language of the Tigray region, Northern Ethiopia

1

How are you?

Tenastalign

Akkam Jirtuu?

Kamey alekum?

2

Good bye

Dehnahunu

Negaa-ti

Dehan kunu

3

Good night

Dehnaderu

Nagaan-bulii

Dehan hideru

4

How much is it?

Sintinew?

Meeqa?

Kindey?

5

I don't want it

Ayasfeligegnim


Hin barbaadu


Aydelin

6

Soft drink

Leslassa

Lalaffaa

Leslassa

7

Mineral water

Amboha

Bishaan Ambo

Mai gaz

8

Beer

Birra

Biraa

Birra

9

Water

Wiha

Bishaan

Mai

10

Yes

(as in 'how')

Ow

Heye

Oowe

11

OK

Ishi

Tole

Harrai

12

No

Aydellem

Miti

Aykonnen

13

Cigarette

Sigarra

Sijaraa

Shigarra

14

Toilet

Shintibait

Mana  Fincaani


Shinti beit

15

Coffee

Buna

Bunaa

Bun

16

Tea

Shai

Shaayi

Shahi

17

Sour dough pancake

Injera

Biddeena

Injera

18

Sauce or stew

Wot

Ittoo

Tsebhi

19

Local beer

Tela

Farsoo

Sewa

20

Local honey wine

Tej

Daadhi

Meis

21

Excuse me

Yekirta

Dhiifama

Yekireta

22

Thank you

Amesegenalehu

Galatoomi

Yekenyelley

23

Come (for man)

Na

Kootu

Na'a

24

Go

Hid

Deemi

Kid

25

No problem

Chiger yellem

Rakoon Ingiruu

Tsegem yellen

 

Last Updated (Saturday, 05 February 2011 16:05)